Català | Español

Dades bàsiques:
Carrer Góngora, 62 08048 Barcelona

Ús del local:
Básicament el nou local es destinarà a Centre Obert per a nens/es i joves: en horari de tardes durant el curs escolar i en horari de matins dels mesos de juliol i agost.

Projectes que es desenvoluparan:
Centre Obert Muntanyès / Programa Pro infància de La Caixa
Oficina de l’equip d’educadors dels projectes d’infància
Nous usos que es donaran als espais fora dels horaris de Centre Obert (possibilitat de generar nous projectes de l’àrea d’infància, àrea d’inserció i comunitaris)


SORTEIG